Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tin Học Bách Khoa (BKC) và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.bachkhoahn.vn/ www.bachkhoahn.com

Giải thích thuật ngữ

 • "BKC" là Công ty Cổ phần Tin Học Bách Khoa, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên
 • "Khách hàng" là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web  www.bachkhoahn.vn/ www.bachkhoahn.com (sau đây gọi là "Trang web") dưới mọi hình thức.

Điều khoản miễn trách đối với BKC

 • BKC đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang web, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như vậy, BKC không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên Trang web.
 • Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web, Khách hàng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan. 
 • BKC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính; …
 • Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc Khách hàng sử dụng các Thông tin, dịch vụ do BKC cung cấp tại Trang web sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, BKC không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc Khách hàng sử dụng những thứ nêu trên sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.
 • Các Thông tin của Trang web không cấu thành một lời chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhắm tới bất kỳ hình thức quảng cáo đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nếu vi phạm, những Thông tin đó sẽ không được xem là thông tin hợp pháp.
 • BKC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Khách hàng tải những thông tin hoặc phần mềm từ Trang web. Hơn nữa, BKC sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào, kể cả việc Khách hàng phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ Trang web. BKC sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ Trang web để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép.
 • Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Trang web một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Trang web. Trong quá trình sử dụng Trang web, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Trang web hay cho BKC hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. BKC có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của BKC để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Các điều khoản khác

 • Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
 • Các Điều khoản miễn trách đối với BKC sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/ truy cập Trang web và/ hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ Dịch vụ do BKC cung cấp.

Luật áp dụng và Thẩm quyền

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại Hà Nội, Việt Nam để giải quyết. 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Công ty CP tin học Bách Khoa - BKC

VPGD: Tầng 3 tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (024) 3537 5873 - HOTLINE: 0981989851

Email: support@bachkhoahn.vn

Website: www.bachkhoahn.vn/ www.bachkhoahn.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền: